Dobro do?li
         
O nama
         
Iznajmljivanje prostora
 Dobro Do?li na na?e web stranice !

 Nadamo se da ?ete putem na?ih stranica
 prona?i sve potrebne informacije . Za dodatne
 informacije molimo Vas da nam se obratite
 putem e-maila, telefona ili telefaksa.  Hvala.
                                                  

 PSC ?Lovorka? d.o.o. Rijeka nastao je pretvorbom
 poduze?a ?Lovorka Kukani?? koji je slijednik RO
 Omladinsko naselje ?Lovorka Kukani?? nastale iz
 RO Naselje ORA Rijeka ?iji je osniva? bio SSOH-a,
 OK SSO Rijeka (Op?inska konferencija
 socijalisti?kog saveza omladine Rijeka).

 U 1977 godini zajedno s osnivanjem radne
 organizacije pripremljena je dokumentacija i
 imovinsko pravna priprema zemlji?ta za
 izgradnju....
                                                         
... detaljnije

  Tvrtka iznajmljuje vlastiti poslovni prostor koji se nalazi u ukupno 9 devet zatvorenih objekata, s ne?to vi?e od 3 000 m2 prostora, koji su bilo uredski ili skladi?ni prostori. Na otvorenom dijelu se nalaze tri nogometna igrali?ta koja su u najmu sportskih udruga. Svi objekti imaju uporabnu dozvolu i odgovaraju?e priklju?ke i instalacije. Do svakog objekta je izgra?ena i ure?ena cestovna infrastruktura s parkirali?tem.....
                                                          ... detaljnije


OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM !