Kontakt

 

PSC « LOVORKA » Rijeka, Rujevica 6.

Tel. 051/260 100, ; 260 242,

Fax. 051/260 242

E-mail: psc@lovorka.hr

 

Reg.br.Trgovačkog suda u Rijeci 040021886

Matični broj: 03358429
OIB: 54565468566

IBAN: HR8824840081100679105 Raiffeisen bank Podružnica Rijeka

Početna stranica